Inspectierapport

Aanbieder
Taal Finaal
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
24 december 2020
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
voldoende
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
twijfelachtig
voldoende
niet beoordeeld
voldoende
twijfelachtig
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
twijfelachtig
twijfelachtig
voldoende
niet beoordeeld
voldoende
voldoende
niet beoordeeld
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
voldoende
voldoende
twijfelachtig
B2
Begeleiding
✔︎
twijfelachtig
voldoende