Inspectierapport

Aanbieder
NT2 Mundium College
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
12 april 2021
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
voldoende
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
twijfelachtig
goed
voldoende
voldoende
goed
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
twijfelachtig
voldoende
voldoende
voldoende
twijfelachtig
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
voldoende
B2
Begeleiding
✔︎