Inspectierapport

Aanbieder
Stichting Rumi
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
25 maart 2022
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
twijfelachtig
voldoende
voldoende
goed
voldoende
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
onvoldoende
goed
niet beoordeeld
voldoende
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
twijfelachtig
voldoende
voldoende
B2
Begeleiding
✔︎
voldoende