Inspectierapport

Aanbieder
Accent Taaltraining NT2
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
18 november 2021
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
twijfelachtig
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
voldoende
goed
twijfelachtig
twijfelachtig
goed
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
twijfelachtig
niet beoordeeld
onvoldoende
goed
goed
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎