Inspectierapport

Aanbieder
W en L Opleidingen
Conclusie
Goed
Afgerond op
15 februari 2023
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
goed
goed
goed
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
goed
goed
goed
goed
goed
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎