Inspectierapport

Aanbieder
Haagse Hogeschool
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
19 december 2018
A
Didactiek
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
A2
Praktijkgerichtheid van het leertraject
✔︎
A3
Pedagogische competenties
✔︎
✔︎
A4
Algemene didactische competenties
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
A5
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
B
Cursistbegeleiding
B1
Intake
✔︎
✔︎
B2
Begeleiding
✔︎
✔︎