Inspectierapport

Aanbieder
STEP-Inburgering
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
30 november 2021
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
voldoende
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
voldoende
voldoende
goed
twijfelachtig
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
twijfelachtig
twijfelachtig
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
voldoende
voldoende
voldoende
B2
Begeleiding
✔︎