Inspectierapport

Aanbieder
Nederlands de Baas B.V.
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
18 december 2017
A
Didactiek
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Praktijkgerichtheid van het leertraject
A3
Pedagogische competenties
✔︎
✔︎
A4
Algemene didactische competenties
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
A5
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
✔︎
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
✔︎
✔︎
B2
Begeleiding
✔︎
✔︎