Inspectierapport

Aanbieder
Alsare academie b.v.
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
22 februari 2021
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
goed
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
voldoende
twijfelachtig
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎