Inspectierapport

Aanbieder
EDU-Accenta B.V.
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
6 december 2019
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
voldoende
twijfelachtig
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
voldoende
voldoende
twijfelachtig
voldoende
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
voldoende
twijfelachtig
voldoende
voldoende
goed
twijfelachtig
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
voldoende
twijfelachtig
voldoende
B2
Begeleiding
✔︎
voldoende
voldoende