Inspectierapport

Aanbieder
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
4 oktober 2019
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
goed
goed
twijfelachtig
twijfelachtig
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
goed
goed
twijfelachtig
goed
voldoende
goed
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎