Inspectierapport

Aanbieder
Taal College
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
17 december 2019
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
voldoende
voldoende
goed
voldoende
goed
twijfelachtig
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
niet beoordeeld
goed
voldoende
twijfelachtig
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎