Inspectierapport

Aanbieder
Miss Karin
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
11 februari 2020
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
voldoende
A2
Pedagogische competenties
✔︎
voldoende
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
goed
voldoende
voldoende
matig
voldoende
matig
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
matig
matig
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
voldoende
voldoende
goed
B2
Begeleiding
✔︎
voldoende