Inspectierapport

Aanbieder
ROC van Amsterdam
Conclusie
Voldoende
Afgerond op
14 april 2023
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
twijfelachtig
A2
Pedagogische competenties
✔︎
twijfelachtig
voldoende
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
twijfelachtig
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
voldoende
twijfelachtig
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
voldoende
goed
B2
Begeleiding
✔︎
voldoende