Inspectierapport

Aanbieder
Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT)
Conclusie
Goed
Afgerond op
24 november 2022
A
Didactiek
✔︎
A1
Doelgerichtheid van het taalonderwijs
✔︎
A2
Pedagogische competenties
✔︎
A3
Algemene didactische competenties
✔︎
goed
goed
goed
goed
goed
A4
Vakspecifieke didactische competentie
✔︎
goed
goed
goed
goed
goed
B
Cursistbegeleiding
✔︎
B1
Intake
✔︎
goed
goed
B2
Begeleiding
✔︎